מנועים וגירים מייבוא

אחריות למשך ארבעה חודשים או 10,000 ק"מ בתנאי שהמנוע הורכב  במוסך האורגים בלבד. במקרה  של קניית מנוע בלבד, תינתן אחריות לשלושה חודשים בלבד